Artiklar i tidskrifter

2015

Kristina Lilja & Pernilla Jonsson (2015), "Strategier för krediter: begagnade kläder och textilier som värdebevarare och värdebärare i 1800-talets Västerås", Historisk tidskrift, vol. 135, nr. 3, s. 465-500.

2014

Kristina Lilja & Dan Bäcklund (2014), "Variation och förnyelse: arbetarsparande i Sverige 1870-1914", Historisk tidskrift, vol. 134, nr. 4, s. 615-646.

2013

Jakob Molinder & Ola Pettersson (2013), "Arbetskostnadens utveckling i Sverige", Ekonomisk Debatt, nr. 7, s. 18-28.

Kristina Lilja & Dan Bäcklund (2013), "To depend on one's children or to depend on oneself. Savings for old-age and children's impact on wealth", The History of the Family, vol. 18, no. 4, p. 510-532.

Kristina Lilja & Dan Bäcklund (2013),”To navigate the family economy during a life-time”, European Review of Economic History, vol. 17, p. 171-189.

Andrea Colli & Mats Larsson (2013), "Family business and business history: an example of comparative research",  Business History on line 25 september 2013, p 37-53.

Marianne Dahlén & Mats Larsson (2013); "Business history and legal history", Business History on line 25 september 2013, p 54-70.

Mats Larsson, Lars Magnusson Lars & Kersti Ullenhag (2013), "Scholarship in business history", Business History on line 25 september 2013, p 1-4.

2012

Marianne Dahlén (2012), "Copy or copyright fashion? Swedish design protection law in historical and comparative perspective", Business History, vol. 54, no 1.

Sven Jungerhem (2012), "Giants in cooperation: Vietnam charts its modern economic history" (med Eriksson, L. & Svärd, S.). Economy and Forecast Review, Hanoi, Vietnam 12 (524).

Mikael Lönnborg & Paulina Rytkönen (2012), "Business history – den internationella framväxten". Företagsminnen, Centrum för Näringslivshistoria, Nr 2/2012, Bromma, s. 38-41.

Mikael Lönnborg & Paulina Rytkönen (2012), "Business history – framväxten i Sverige", Företagsminnen, Centrum för Näringslivshistoria, Nr 4/2012, Bromma, s. 38-40.

Mikael Lönnborg, Rikard Nakamura & Mikael Olsson (2012),  "FDI in the Post-EU Accession Baltic Sea Region: A Global or a Regional Concern", Baltic Journal of Economics, vol 12, No 2.

2011

Mikael Lönnborg, Michael Rafferty & Anders Ögren (2011), "Banks and Swedish Financial crises in the 1920s and 1930s",  Business History, Special issue. The ‘2008’ Crisis in an Economic History Perspective: Looking at the Twentieth Century, 2011, vol. 53, no. 2, p. 230-248. 

Mats Larsson & Martin Iversen (2011), "Strategic transformations in Danish and Swedish big business in an era of globalisation 1973-2008", Business History, vol 53, no 1., p 119-143.

Karl Gratzer, Mikael Lönnborg & Mikael Olsson (2011), "Statligt företagsägande och privatisering i Sverige", Nordiske Organisasjonsstudier (NOS), 2010, vol. 12, no. 4, Fagbokforlaget, Bergen, s. 91-110.

2010

Peter Sandberg (2010), "The creation of big business in the Swedish brewing industry during the aftermath of the Second World War", Scandinavian Economic History Review, vol. 50, no.1.

2009

Kristina Lilja & Dan Bäcklund (2009), "Att förlita sig på barnen eller själv hantera försörjningsbehovet. sparbeteenden inför ållderdomen under 1800-och tidigt 1900-tal", Historisk tidskrift, nr.2, s. 171-204.

Peter Sandberg (2009), "The pressure of new innovation on transnational cartels and trade organisations: the tin can and the increased competition between the Swedish and Danish brewing industries since the 1950s", Journal of the Brewery History Society, no. 131.

Mats Larsson & Tom Petersson (2009), "Preparing for a revolution. Some remarks
on the development of the early Swedish banking system", Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit, vol. 9.