Sävenfors blast furnace
Photo: Mats Larsson

 

Styrelsen för Centrum för företagandets historia

Members

Mats Kumlien, Professor, Faculty of Law, Uppsala University
Kristina Lilja, Lecturer, Department of Economic History, Uppsala University
Sabine Gebert Persson, Lecturer, Department of Business Studies, Uppsala University
Peter Hedberg, Associate Professor, Department of Economic History, Uppsala University
Henrik Ericson, PhD-student, Department of Economic History, Uppsala University
Bo Damberg, Representative from industry and trade
Erik Hörnell, Representative from industry and trade

Deputy members

Håkan Lindgren, Professor, Stockholm School of Economics

Secretary

Peter Hedberg, Associate Professor, Department of Economic History, Uppsala University

UCBH Annual Report 2016 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2015 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2014 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2013 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2012 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2010 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2009 (in Swedish)

UCBH Annual Report 2008 (in Swedish)
 

Kalendarium

Högre seminarier vid UCBH, våren 2018.
 

Seminarierna äger rum kl 13.15–15.00 på Ekonomikum i rum K 412 om ej annat anges.

19 februari

Åsa Malmström Rognes presenterar sitt arbete kring jämförande banklagstiftning.

12 mars

Marianne Dahlén presenterar sin forskning om Kilklackens betydelse.

4 april

Lars Karlsson och Peter Hedberg presenterar artikel-utkast om krig och handel med titeln "The Impact of War on the International Economy during the First Wave of Globalization".

Måndag 23 april

UCBH seminariet kl 13-15: Lars Fälting presenterar 'Från svensk modell till marknadsstyrning – frivillig reglering av fjärrvärmeprissättning i Sverige 1948-2016'. K412

7 maj

Temadag kring kommande papper inför sommarens konferenser (heldagskonferens). Organiseras av Peter Hedberg.

21 maj

Kristina Lilja, Tom Petersson, och Mats Larsson presenterar kommande bok om ”Risk management in early banking”.